Budget Krant Nederland is een digitale gratis krant welke online wordt verspreid door heel Nederland en België. Elke maand de beste tips & tricks om (nog) beter low budget te (gaan) leven, geld te besparen en een bijdrage te leveren aan een schoner milieu, allemaal in de eerste en enige budget krant van Nederland. Budget Krant Nederland richt zich dan ook op iedereen die zich inzet om beter om te gaan met geld, een leuk leven te hebben ( en te houden!) en beter bewust te zijn van onze maatschappij. Low budget leven doen we immers het liefst met zijn allen!

 

Oprichtster van Budget Krant Nederland, single mom Esmeralda Sikkema uit Amsterdam, Directie en tevens hoofd redactie, zet zich al decennia in om haar leven en dat van talloze anderen low budget in te delen en zo te houden. Met een enorme ervaring in de wereld van de low budget en met een breed netwerk in de wereld van het low budget leven kan zij gerust een zeer ervaren ervaringsdeskundige worden genoemd en besloot zij deze onder te brengen in een digitale maandelijkse krant die voor iedereen met internet bereikbaar is.

Met het hoofdkantoor gevestigd  in Amsterdam wil Budget krant Nederland een aanvulling geven aan het low budget leven in alle aspecten, informatie verstrekken en mensen bewust maken dat leven met minder geld niet saai of vervelend hoeft te zijn maar ook kan worden gezien en ervaren als een verrijking op de weggooi maatschappij waarin wij nu leven.

 

 Door de krant laagdrempelig en gratis te houden is deze voor iedereen toegankelijk en kan een ieder die verbinding heeft met internet en die geïnteresseerd is in geld besparen maandelijks de krant in zijn of haar mail ontvangen. Budget Krant Nederland is een vrijwilligers organisatie welke werkt met enthousiaste vrijwilligers die graag een steentje willen bijdragen aan een beter milieu. Adverteerders & sponsors die adverteren in budget Krant Nederland bereiken een grote doelgroep om hun boodschap uit te dragen.

 

Elke maand brengt Budgetkrant Nederland een digitale krant, boordevol leuke low budget recepten, hoe te besparen op diverse dagelijkse zaken, een geheel eigen rubriek "Vraag het BEA BUDGET" en nog veel meer wat te maken heeft met low budget leven en geld besparen.

Op deze manier hebben lezers  van Budget Krant Nederland een leidraad om ook low budget te (gaan) leven, geld te besparen en een bijdrage te leveren aan een beter en schoner milieu, allemaal samen in de eerste echte budgetkrant van Nederland!

Het motto van Budget Krant Nederland is dan ook:

Hou je uitgaven in de hand en lees ook elke maand Budget Krant Nederland!

Wij ondersteunen Budget Krant Nederland!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTEURSRECHT BUDGET KRANT NEDERLAND 2020.

 

Deze krant in de vorm van dit concept, en alle daarbij behorende en voortvloeiende zaken, artikelen en fotomateriaal van Budget Krant Nederland zijn auteurs rechtelijk beschermd welke is aangegeven in het Nederlands wetboek en recht systeem.

Er mag niet worden gekopieerd, uitgeprint en worden verspreid voor diverse doeleinden, als doelstelling voor andere zaken buiten Budget Krant  Nederland om, overdragen van informatie of verspreiding van het concept / online krant  van deze digitale  krant aan derden buiten directe betrokkenheid en toestemming van  de directie van Budget Krant Nederland.

Er is altijd schriftelijk  toestemming van de hoofd redactie nodig van het verspreiden van o.a. publicatie, artikelen of fotomateriaal betreft Budget Krant Nederland.

Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Budget Kant Nederland is abonnee / opdrachtgever / adverteerder derhalve niet gerechtigd - behoudens kennisname van geleverde printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n) - de ontvangen informatie op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te scannen, kopiëren, bewerken dan wel aanpassen op enigerlei wijze, dan wel op enigerlei wijze te exploiteren, behoudens tijdelijk opslaan en/of printen voor eigen (privé)gebruik, noch op enigerlei wijze aan te passen, te bewerken dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Budget Krant Nederland behoudt zich uitdrukkelijk alle (auteurs)rechten voor met betrekking tot de geleverde artikelen/content/lay-out ter zake de printuitgave(n) en/of digitale uitgave(n). Indien en voor zover de abonnee / opdrachtgever / adverteerder in strijd met het hierboven staande c.q. de exclusieve (eigendom)rechten op de geleverde informatie/content/artikelen handelt jegens Budget Krant Nederland