Algemene Vordering Gegevensbescherming Budget Krant Nederland 2020.

Sinds  mei 2018 hanteert Budget Krant Nederland voor al haar abonnees , adverteerders en opdrachtgevers  de AVG ( Algemene Vordering Gegevensbescherming ). Dit betekent voor jouw als abonnee , adverteerder en opdrachtgever:

 • Het recht op dataportabiliteit ( dit betekent voor je dat je altijd je  gegevens vrijblijvend op kunt vragen en door mag geven aan organisaties van je eigen keuze)

 • Gegevens die worden opgenomen in het bestand van Budget Krant Nederland  t.b.v abonnee , adverteerder en opdrachtgever registratie worden niet met derde partijen zonder medeweten van abonnee, adverteerder en opdrachtgever gedeeld..

 • Voor jouw als abonnee , adverteerder en opdrachtgever is het belangrijk dat wij je gegevens alleen gebruiken voor het toesturen van de digitale krant Budget Krant Nederland.Na beëindiging van je abonnement worden je gegevens binnen 5 werkdagen uit ons systeem verwijderd.

Als abonnee , adverteerder en opdrachtgever van Budget Krant Nederland houdt je altijd het recht op:

 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).

 • Het recht op vergetelheid.

 • Het recht op inzage in je abonnement me zicht op je registratie , aanpassen & verwijderen van eventuele gegevens uit je abonnement registratie.

 • het recht om toestemming naar derden te beperken & eventueel weer te kunnen intrekken.

 • Het recht op het indienen van klachten bij de Budget Krant Nederland, klachten. De Budget Krant Nederland, klachten is verplicht je klacht (en) in behandeling te nemen.

 • Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).

 • Recht op inzage Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die je van hen verwerkt in te zien.

 • Recht op rectificatie en aanvulling.

 • Het recht om de persoonsgegevens die je verstrekt te wijzigen.

 • Het recht op beperking van de verwerking.

 • Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. 

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.