klachtenmanagement Budget Krant Nederland 2020.

 

Indien je onverhoopt een klacht hebt, dan is de procedure als volgt:

  1. De klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de klager worden ingediend, hierbij gaat het om direct gedrag of uitlatingen van Budget Krant Nederland. Het klachtenformulier vind u op deze pagina aan de rechterkant.
  2. De klager krijgt binnen twee weken een schriftelijke email bevestiging van de klacht. In deze bevestiging wordt de klacht zo helder en duidelijk mogelijk beschreven. Hierin zijn datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.
  3. Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet te worden behandeld.
  4. Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk in kennis gesteld.
  5. De behandeling van de klacht gebeurt door een onafhankelijk persoon die niet bij de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.
  6. De klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar visie op het gebeuren te geven en er wordt een schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt. Dit wordt aan betrokkene toegezonden.
  7. Binnen vier weken wordt de klacht afgehandeld.
  8. Budget Krant Nederland stelt de klager schriftelijk in kennis van de bevindingen van het onderzoek en wordt tevens op de hoogte gebracht van de eventueel genomen maatregelen.

Voor eventuele vragen omtrent de klachten procedure kunt u contact opnemen tijdens kantoor uren met:

Budget Krant Nederland , tel: 020 - 3044057  / 06-82355907.

 

KLACHTEN FORMULIER BUDGET KRANT NEDERLAND 2020